Tijdschrift voor Mediageschiedenis


Gutenbergs uitvinding van de boekdruk heeft een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van de moderne geschiedenis. Met de nieuwe-mediatechnologie lijkt een tweede typografische revolutie haar intrede te doen. Onze opvattingen over lezen, schrijven en publiceren veranderen radicaal. Nieuwe vormen van ‘informatie’, reflectie en onderzoek dienen zich aan.

Als onderdeel van hun eindexamenproject voor de afdeling Graphic Design (ArtEZ Arnhem) hebben Ekaterina Zaitseva en Kemal Eroğlu een experimentele online prototype voor dit themanummer van TMG ontwikkeld dat binnenkort online kan worden geraadpleegd. Ze hebben ook zorg gedragen voor de typografische vormgeving van dit nummer.

De redactie bedankt Ewan Lentjes die als gastredacteur een substantiële bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit nummer.

------------

Typography in Media Historical Perspective

Gutenberg’s invention of movable type has played a vital role in modern history. The introduction of new (digital) media technologies seems to signal a second typographical revolution, which will change our conceptions and practices of reading, writing and publication of texts radically. Therefore new forms of ‘information’, reflection, and research are needed.

As part of their graduation project at the Dpt. of Graphic Design of ArtEZ institute of the Arts, Arnhem Ekaterina Zaitseva and Kemal Eroğlu developed an experimental online prototype for this special issue of TMG that can be found online shortly. They also designed the typographic layout of this issue.

The editorial board would explicitly like to thank Ewan Lentjes for his invaluable contribution to this special issue as guest editor.

 

Colophon

Editor/redacteur: Jack Post
Guest Editor/gastredacteur: Ewan Lentjes
Editor-in-Chief/eindredacteur: Thunnis van Oort
Design/ontwerp: Ekaterina Zaitseva and Kemal Eroğlu
Coding (online version/versie): Bernd de Ridder

Table of Contents

Editorial

Typografie in mediahistorisch perspectief. Een introductie. PDF
Jack Post, Ewan Lentjes 1-7
Typography in Media Historical Perspective. An Introduction PDF
Jack Post, Ewan Lentjes 1-7

Articles (peer reviewed)

Writing Beyond the Letter PDF
Marc Wilhelm Küster 1-17
Het Belgische tijdschrift Grafiek en de katholieke interpretatie van de modernistische typografie tijdens de jaren dertig en veertig PDF
Katrien van Haute 1-18
Periodical Archaeology: Digital Production, Critical Discourse and Textual Communities in Emigre PDF
Emily McVarish 1-17
Historical Type in the Collection of the Plantin-Moretus Museum in Antwerp from a Metal Conservator's Point of View PDF
Patrick Storme 1-13

Forum and Debate

Mediatheorie van het e-book PDF
Arjen Mulder 1-7
Plaidoyer pour le graphiste'. Arts et métiers graphiques and the French Typographer as an Artist and Craftsman PDF
Kristof van Gansen 1-15
De typografische vormgeving van informatie over medicijnen: een diagnose in historisch perspectief PDF
Karel van der Waarde 1-11
Typefaces for Children's Reading PDF
Ann Bessemans 1-9
Gebiedsbranding van de KennisAs Ede-Wageningen. Een praktijkgeoriënteerd ontwerponderzoek
Pier Taylor 1-32


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


ISSN: 2213-7653