Call for Submissions themanummer - De geschiedenis van de videocultuur in de twintigste eeuw

Call for Submissions themanummer -

De geschiedenis van de videocultuur in de twintigste eeuw

Sinds de komst van video als (semi-)professionele en consumenten mediatechnologie aan het einde van de jaren 1960, heeft het gaandeweg een onuitwisbare invloed uitgeoefend op diverse mediapraktijken en het medialandschap. Hoewel er heden ten dage een grote nadruk ligt op videoculturen in het digitale tijdperk, ontbreekt een bredere historische reflectie op de komst van video in het medialandschap van de late twintigste eeuw. Dit themanummer richt zich op die periode in de geschiedenis van video en de bijbehorende mediacultuur in Europa en Nederland/Vlaanderen in het bijzonder.

 

De laatste drie decennia van de 20e eeuw kunnen bezien worden als een periode waarin de grenzen en mogelijkheden van video verkend werden. Dat leverde een uiterst pluriforme waaier aan bestaande en opkomende praktijken op. Terwijl er veel geschreven is over de avant-gardistische vertogen rond video, bestaat er een relatief grote lacune met betrekking tot de invloed van video op de terreinen van o.a. commerciële, artistieke, politieke en sociale dan wel alledaagse consumenten toepassingen. Het wordt tijd om deze ontwikkelingen naast ook de verwachtingen omtrent video’s communicatieve, remediërende dan wel archivale potentieel, te verkennen.

 

Een goed voorbeeld om deze lacune te vullen is o.a.  gedaan door mediahistoricus Bert Hogenkamp, die recentelijk inzichtelijk heeft gemaakt hoe de komst van video een nieuwe bedrijfstak van audiovisuele productie stimuleerde in Nederland. Daarnaast zijn er nog tal van andere, door de mediahistorici grotendeels onontgonnen, gebieden waar de komst van video de contouren gaf aan nieuwe opkomende mediapraktijken, waarbij de dynamiek van bestaande mediaculturen  veranderde. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de opkomst van de videotheek en videopiraterij, de archivale mogelijkheden van video, de mogelijkheden voor de amateurvideo als opvolger van amateurfilm als ‘technology of memory’.

 

Om een beter inzicht te krijgen in de komst van video in het uiterst pluriforme medialandschap van het laatste vier decennia van de twintigste eeuw vraagt TMG voor dit themanummer om bijdragen die vertrekken vanuit een van drie mogelijke perspectieven:

1) video als een nieuw medium;

2) de komst van video en zijn weerslag in toenmalige mediatheorieën; en

3) video als ‘format’ voor (legale en illegale) culturele productie, distributie, archivering en consumptie.

 

De bijdragen richten zich bij voorkeur op onderwerpen gerelateerd aan de  Nederlands/Vlaamse media- en communicatiegeschiedenis, maar TMG staat ook open voor internationale bijdragen. Enkele mogelijke onderwerpen, thema’s, perspectieven of benaderingswijzen zijn:

 

-          Video en de politieke en/of artistieke avant-gardes

-          Video en de omroep

-          De geschiedenis van (emancipatoire) mediatheorieën en video

-          De komst van bedrijfsvideo’s en video’s (mogelijke) commerciële toepassingen

-          Geschiedenis van subculturen en video

-          De relatie tussen video en bestaande mediapraktijken en technologieën

-          De geschiedenis van video als kans voor vernieuwende (regionale) journalistiek

-          Home video en veranderende noties van culturele disseminatie en mediaconsumptie

-          De opkomst van de videotheek

-          Videopiraterij

-          De geschiedenis van het debat van auteurswetgeving en copyright-problematiek in relatie tot de komst van video.

-          DIY-productie en de komst van video

-          De geschiedenis van amateurvideo

-          De invloed van video op de (film)documentaire

-          Anti-video

-          Analoge Video als ‘entre act’ formaat tussen film en digitaal

Voorstellen (ongeveer 300 woorden) voor peer-reviewed artikelen (6000-8000 woorden) kunnen worden ingediend bij de redacteuren, via Susan Aasman (s.i.aasman@rug.nl) of Tom Slootweg (t.slootweg@rug.nl), niet later dan 30 maart 2016. Het is ook mogelijk een voorstel voor een (non-peer reviewed) video-essay in te dienen. Het manuscript van het artikel wordt verwacht in oktober 2016. Het themanummer wordt begin 2017 gepubliceerd.

 

Tijdschrift voor Mediageschiedenis (TMG — Journal for Media History) is een online, open access wetenschappelijk tijdschrift dat tweejaarlijks verschijnt. Het tijdschrift accepteert zowel Nederlands- als Engelstalige bijdragen. Voor auteursrichtlijnen, zie de website: http://www.tmgonline.nl/index.php/tmg/about/submissions#authorGuidelines

Voor verdere vragen over dit themanummer, graag contact opnemen met Susan Aasman of Tom SlootwegISSN: 2213-7653