Themanummer Media en Monarchie uit 1998 online

In de eerste jaargang van het Tijdschrift voor Mediageschiedenis in 1998 verscheen het themanummer Monarchie. De aanleiding was honderd jaar vrouwelijke vorsten in Nederland. In 2013 worden in het kader van 200 jaar koninkrijk tal van activiteiten georganiseerd, waaronder de tentoonstelling Leven met oranje in Beeld en Geluid.   De artikelen uit 1998 zijn een eerste verkenning van de relatie tussen media en monarchie. De festiviteiten zijn een mooie gelegenheid om ze te herlezen.

Zo bekijkt historicus J. Kikkert de relatie tussen journalistiek en koningshuis, was er in 1998 een discussie over de mediacode? Jaap van Osta beschouwt de relatie tussen pers en het Britse koningshuis en Liesbeth Ruitenberg beschrijft hoe de verbannen keize Wilhelm II fotografie gebruikte om zijn image te creëren. Susan Aasman gaat in op het beeld van het Koninklijk huis dat amateurfilms bieden. Veel van de films zijn inmiddels ook digitaal beschikbaar en de archieven hebben zich op het videotijdperk gestort, Beeld en Geluid verzamelt in het project Mijn band met oranje amateurvideo's. Sonja de Leeuw constateert in 1998 dat er weinig dramaseries over het Koninklijk huis gemaakt worden. Dat is in de afgelopen 15 jaar veranderd, bijvoorbeeld door de televisieseries over Wilhelmina, Juliana, Beatrix en Bernhard.

Het themanummer Monarchie is het eerste archiefnummer van Tijdschrift voor Mediageschiedenis dat online geplaatst wordt. De komende maanden volgen meer nummers.ISSN: 2213-7653