About the authors

 

About the authors

Leen Engelen is als film- en mediahistorica verbonden aan LUCA School of arts en aan het Instituut voor Mediastudies van de KU Leuven. Ze doet reeds geruime tijd onderzoek naar film en filmcultuur tijdens de Eerste Wereldoorlog en publiceerde hierover in nationale en internationale boeken en tijdschriften. Leen is secretaris-generaal van de International Association for Media and History (www.iamhist.org).

Bénédicte Rochet is post-doctoral researcher at University of Namur (Belgium) and lecturer at Paris 3 - Sorbonne Nouvelle. Film historian, her research focuses on the history of newsreels and cinema in Belgium.


Tamar Cachet behaalde in augustus 2014 haar masterdiploma geschiedenis aan de Universiteit Gent in België. Tijdens deze opleiding liep Tamar stage bij het Fotomuseum van Antwerpen (FoMu), waar ze het curatorenteam assisteerde de tentoonstelling “Shooting Range: Fotografie in de Vuurlinie?” te ontwikkelen. Ze is tevens co-auteur van de bijbehorende catalogus. In haar masterscriptie onderzocht Tamar de fotografische representatie van oorlogsdoden in de geïllustreerde pers tijdens WOI. Dit artikel is het resultaat van dat onderzoek. In Augustus 2015 studeerde Tamar af aan de University of Western Ontario in Canada waar ze een gespecialiseerde masteropleiding publieksgeschiedenis volgde.


Frank Harbers van origine neerlandicus, houdt zich sinds 2008 bezig met de historische ontwikkeling van journalistieke vorm en stijl en de relatie tussen journalistiek en literatuur. Deze thema's vormen de kern van zijn proefschrift over de geschiedenis van de verslaggeving en de reportage in Groot-Brittannië, Nederland en Frankrijk tussen 1880 en 2005 waarop hij in 2014 promoveerde. Sinds dat jaar is hij ook als universitair docent werkzaam bij de afdeling Media Studies en Journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2213-7653