Archives

2005

Cover Page

Vol 8, No 01 (2005): Mengnummer

Een viertal Belgische artikelen met thema's als de oprichting van Belgische filmkeuring, twee artikelen over de viering van vijftig Belgische jaar televisie en tot slot de heruitzendingen van Vlaamse series.

Daarnaast een artikel over de fantasieën over tele-visie in de 19e eeuw en twee artikelen over de 'Nederlandse' perscultuur in respectievelijk Friesland en Engeland.


2004

Cover Page

Vol 7, No 2 (2004): Games

Het themanummer Games wil een aanzet geven tot meer onderzoek op het gebied van de computerspellen. De artikelen bieden een historisch overzicht van computerspellen, het discours rondom spellen en focust op de ontwikkeling bepaalde speltypes.
Cover Page

Vol 7, No 1 (2004): Mengnummer

Het eerste nummer van wat voor TMG een jubileumjaar is, geeft wederom een mooi overzicht van wat mediahistorisch Nederland op dit moment te bieden heeft.

2003

Cover Page

Vol 6, No 2 (2003): Themanummer geluid

Dit themanummer in verschillende fenomenen van geluid in media, zoals de bijna-verdwijning van het hoorspel en de ondergang van de bandrecorderhobby. Daarin zien we echter geen overwinning van het beeld op het geluid, maar proberen we nieuwe verklaringen te vinden die aansluiten bij de uitgangspunten die door andere mediahistorici en -sociologen in hun kritiek op ‘schizophonia’ geformuleerd werden.

Het eerste deel behandelt de verschuivende betekenis en functie van geluid in media als de film (Strauven) en het radio-hoorspel (Wijfjes, Te Nuyl). Het tweede deel gaat in op veranderingen en pogingen tot veranderingen in de luistercultuur via media als de fonograaf en de radio (Sterne), de bandrecorder (Bijsterveld) en de hifi-stereo-installatie (Perlman).

Cover Page

Vol 6, No 1 (2003): Tijdschrift voor mediageschiedenis

Deze uitgave betreft de eerste in de reeks die door BOOM is uitgegeven tussen 2003 en 2012.

In zes gedegen historische beschouwingen, reikend van de eerste helft van de achttiende tot in de  eenentwintigste eeuw, worden niet alleen zeer uiteenlopende tijdvakken beschreven, maar ook diverse media. De gemeenschappelijke noemer kan echter beeld en beeldvorming zijn, wat overigens niet opzienbarend is voor een mediatijdschrift.


1999

Cover Page

Vol 2, No 1 (1999): Media & oorlog

In dit nummer komen verschillende onderwerpen aan de orde, over film, radio en televisie. Een aantal heeft direct of indirect betrekking op de Tweede Wereldoorlog. Ze gaan over de zogeheten Van Imhoff-affaire, de receptie van Duitse muziekfilms in Nederland en de 'herinneringsfilms' DE VLAG van Kees Stip en NUIT ET BROUILLARD van Alain Resnais.

De laatste twee artikelen zijn bewerkingen van lezingen die eerder bij GBG-conferenties in respectievelijk 1997 en 1998 werden gehouden. Wolfgang Degenhardt schrijft over de naoorlogse Europese televisiepolitiek, waaraan Nederland een niet onbelangrijke bijdrage leverde. Alle tot nu toe genoemde artikelen spelen in de jaren vijftig en zestig.

Daarnaast komt de politieke radio uit de jaren dertig aan de orde en films die in de jaren tien in opdracht van het Koloniaal Instituut in Nederlands-Indië werden gemaakt.

De drie resterende artikelen vormen één geheel en gaan uitsluitend over film, meer speciaal de vroege film. Onder de verzameltitel 'Gender and Early Cinema' bieden ze een introductie tot een specifiek gebied binnen het onderzoek naar de vroege film.1998

Cover Page

Vol 1, No 2 (1998): Tijdschrift voor Mediageschiedenis: themanummer Monarchie

In 1998 is dit themanummer Media en monarchieverschenen naar aanleiding van honderd jaar vrouwelijke vorsten in Nederland. Het is een verkenning van de verhouding tussen media en monarchie. Zowel de media als de monarchie zijn de afgelopen 15 jaar veranderd. Naar aanleiding van 200 jaar koninkrijk en de tentoonselling Leven met Oranje in Beeld en Geluid zijn de artikelen uit 1998 in 2013 online gepubliceerd.
TMG

Vol 1, No 1 (1998): Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Dit nummer van Tijdschrift voor Mediageschiedenis bevat bijdragen over uiteenlopende onderwerpen. Er zijn artikelen over het filmpersonage Irma Vep, een vroege bedrijfsfilm van Philips, het radionieuws en het belang van oral history. Ook gaat Ed Jonker in op het historisch gehalte van de nieuwe media. En zoals in elk nummer is er veel aandacht zijn voor recent verschenen literatuur op het gebied van de mediageschiedenis.
Cover Page

Vol 1 (1998): Verbeelding

Het Tijdschrift voor Mediageschiedenis is een twee keer per kalenderjaar verschijnend academisch tijdschrift dat zich ten doel stelt het mediahistorisch onderzoek te stimuleren en publicatieruimte te bieden voor de resultaten van dit onderzoek. Daarnaast wil het discussies bevorderen, in de vorm van kritische reacties op de in het blad gepubliceerde artikelen. Ten slotte wil het tijdschrift plaats bieden aan kritische reflectie op de discipline door artikelen te plaatsen, gewijd aan theoretisch georiënteerd mediahistorisch onderzoek en aan nieuwe theorieën en methoden.

Het Tijdschrift voor Mediageschiedenis wil alle aspecten van de mediageschiedenis bestrijken, met sterke nadruk op film, radio en televisie. Andere mediavormen zoals fotografie, nieuwe media, schrijvende pers en prentkunst kunnen een plaats krijgen wanneer ze gerelateerd zijn aan de audiovisuele media en wanneer de historische invalshoek centraal staat.

De Nederlandse media en mediageschiedenis staan voorop, maar internationale ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijke discussies, gedachtevorming of onderzoek, kunnen ook aan bod komen, mits het voor de Nederlandse situatie interessant is.


26 - 34 of 34 Items     << < 1 2 


ISSN: 2213-7653