Vol 18, No 1 (2015)

Cover Page

Vol 18, No 1 (2015): Tijdschrift voor Mediageschiedenis

Dit nummer bestrijkt een veelheid aan onderwerpen. De persgeschiedenis in drie artikelen: over de opkomst van de ‘nieuwsagent in de zeventiende eeuw, over hoe boekbesprekingen op de radio in het Interbellum zich verhielden tot hun papieren equivalenten in de dagbladkritiek en over de opkomst van gratis kranten in Nederland aan het begin van het millennium. De filmgeschiedenis in het artikel over de rol van de Vlaamse filmproducent Jean Van Raemdonck.  De digitale media komen aan bod in de artikelen over de veranderende werking van liveness in hedendaagse mediapraktijken aan de hand van de stemfie, en over de adoptie van computers in Nederlandse musea.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


ISSN: 2213-7653