Vol 20, No 2 (2017)

Dit nummer van het Tijdschrift voor Mediageschiedenis benadert de negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse spektakelcultuur vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines en bevat bijdragen over variété, wetenschappelijk theater, hypnose-shows, kermisattracties en spektakeltechnologieën. Op deze manier willen de auteurs de disciplinaire schotten tussen onderzoek naar diverse vormen van spektakel neerhalen en op zoek gaan naar een geïntegreerde benadering van dit fenomeen.
Dit themanummer bevat bijdragen van Gert Jan Harkema, Evelien Jonckheere, Kati Röttger, Kaat Wils, Kurt Vanhoutte en Nele Wynants. Het werd op initiatief van de Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap ‘Spektakelcultuur’ (WOG, Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen) samengesteld door Leen Engelen, Roel Vande Winkel en Lies Van de Vijver.

Table of Contents

Editorial

Spektakelcultuur in de Lage Landen: naar een geïntegreerde en interdisciplinaire benadering PDF HTML
Leen Engelen, Lies Van de Vijver, Roel Vande Winkel 1-3

Articles (peer reviewed)

Technologies of Spectacle and ‘The Birth of the Modern World’. A Proposal for an Interconnected Historiographic Approach to Spectacular Cultures. PDF HTML
Kati Röttger 4-29
Magie en wetenschap in de spektakelcultuur van de negentiende eeuw: Henri Robin in de Lage Landen PDF HTML
Kurt Vanhoutte, Nele Wynants 30-53
Tussen wetenschap en spektakel. Hypnose op de Belgische theaterscène, 1875–1900 PDF HTML
Kaat Wils 54-73
‘Gand a fini par faire comme les autres.’ De opkomst van het café-concert en variététheater in de laatnegentiende- eeuwse Gentse ‘spektakelmaatschappij’ PDF HTML
Evelien Jonckheere 74-95
Henri Grünkorn: een geschiedenis van spektakel op de kermis voor de ‘Electrische Kinematograaf’ PDF HTML
Gert Jan Harkema 96-111

In Memoriam

In Memoriam: mediahistoricus Karel Dibbets (1947–2017) PDF HTML
Huub Wijfjes, Clara Pafort-Overduin 112-119


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


ISSN: 2213-7653