Vol 16, No 2 (2013)

Cover Page

Vol 16, No 2 (2013): mengnummer

Het gedrukte, het gefilmde, het gesproken en besproken woord komen aan bod via de rol van media in de achttiende en in de twintigste eeuw.  De Patriottentijd, de bioscoopwereld in de eerste decennia van de vorige eeuw,  het fenomeen van de Zendtijd voor Politieke Partijen (de ZPP) en de Nederlandse verslaggeving over Macedonië (in de  Joegoslavische oorlog) zijn de onderwerpen in dit nummer van TMG. Uit alle artikelen blijkt weer de  wederzijdse afhankelijkheid en beïnvloeding van media en politiek en van strijd en concurrentie, in alle  vormen en gradaties.Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


ISSN: 2213-7653