Start Submission Become a Reviewer

Geluid - Volume 6 -

Issue 2 - 2003

Dit themanummer in verschillende fenomenen van geluid in media, zoals de bijna-verdwijning van het hoorspel en de ondergang van de bandrecorderhobby. Daarin zien we echter geen overwinning van het beeld op het geluid, maar proberen we nieuwe verklaringen te vinden die aansluiten bij de uitgangspunten die door andere mediahistorici en -sociologen in hun kritiek op ‘schizophonia’ geformuleerd werden.

Het eerste deel behandelt de verschuivende betekenis en functie van geluid in media als de film (Strauven) en het radio-hoorspel (Wijfjes, Te Nuyl). Het tweede deel gaat in op veranderingen en pogingen tot veranderingen in de luistercultuur via media als de fonograaf en de radio (Sterne), de bandrecorder (Bijsterveld) en de hifi-stereo-installatie (Perlman).

Editorial

Articles

Reviews

Issue Archive