Start Submission Become a Reviewer

Verbeelding - Volume 1 -

- 1998

Het Tijdschrift voor Mediageschiedenis is een twee keer per kalenderjaar verschijnend academisch tijdschrift dat zich ten doel stelt het mediahistorisch onderzoek te stimuleren en publicatieruimte te bieden voor de resultaten van dit onderzoek. Daarnaast wil het discussies bevorderen, in de vorm van kritische reacties op de in het blad gepubliceerde artikelen. Ten slotte wil het tijdschrift plaats bieden aan kritische reflectie op de discipline door artikelen te plaatsen, gewijd aan theoretisch georiënteerd mediahistorisch onderzoek en aan nieuwe theorieën en methoden.

Het Tijdschrift voor Mediageschiedenis wil alle aspecten van de mediageschiedenis bestrijken, met sterke nadruk op film, radio en televisie. Andere mediavormen zoals fotografie, nieuwe media, schrijvende pers en prentkunst kunnen een plaats krijgen wanneer ze gerelateerd zijn aan de audiovisuele media en wanneer de historische invalshoek centraal staat.

De Nederlandse media en mediageschiedenis staan voorop, maar internationale ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijke discussies, gedachtevorming of onderzoek, kunnen ook aan bod komen, mits het voor de Nederlandse situatie interessant is.

Articles

Reviews

Issue Archive