Start Submission Become a Reviewer

About

Focus and Scope

TMG – Journal for Media History wants to promote research in media history and publish the results of that research. It offers a platform for original research and for contributions that reflect theory formation and methods within media history. TMG – Journal for Media History wants to represent media history across the board: contributions may focus on film, radio, TV and the press, but also on new media, photography and printmaking – provided that the historical perspective is central. The emphasis lies on the media history of the Netherlands and Belgium, but the editors also welcome contributions that fall outside this geographic framework and gladly offer space to transnational and other types of comparative research.

TMG – Journal for Media History was preceded by the printed journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis (1998-2012), which in turn succeeded the Jaarboek Mediageschiedenis (1989-1997). The title is owned by the Stichting Mediageschiedenis (Media History Foundation). The journal is published by the Netherlands Institute for Sound and Vision in Hilversum and has editorial autonomy.

TMG – Journal for Media History is a peer-reviewed journal. This means that anonymous experts assess the content of contributions. Some sections are not peer-reviewed, such as the book reviews or discussion and essay contributions in the forum section.

The intended audience consists of media and cultural studies, art history and humanities. All issues of TMG – Journal for Media History are acquired by the National Library of the Netherlands, using the NARCIS repository.

-------

TMG – Journal for Media History wil onderzoek op mediahistorisch terrein stimuleren en de resultaten daarvan publiceren. Het biedt een platform voor origineel onderzoek en voor bijdragen die reflecteren op theorievorming en methodes binnen de mediahistoriografie. TMG – Journal for Media History wil de mediageschiedenis in de volle breedte representeren: bijdragen kunnen zich richten op film, radio, tv en de pers, maar ook op nieuwe media, fotografie en prentkunst, mits de historische invalshoek centraal staat. De nadruk ligt op de mediageschiedenis van Nederland en België, maar de redactie verwelkomt ook bijdragen die buiten dit geografisch kader vallen en biedt graag ruimte aan al dan niet transnationaal comparatief onderzoek.

TMG – Journal for Media History is voorafgegaan door het papieren Tijdschrift voor Mediageschiedenis (1998-2012), dat weer de opvolger was van het Jaarboek Mediageschiedenis (1989-1997). De titel is eigendom van de Stichting Mediageschiedenis. Het tijdschrift wordt uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum en is redactioneel onafhankelijk.

TMG – Journal for Media History is een peer reviewed tijdschrift. Dat betekent dat anonieme experts de bijdragen inhoudelijk beoordelen. Sommige onderdelen zijn niet peer reviewed, zoals de boekbesprekingen of discussie- en essaybijdragen in het forumgedeelte.

De doelgroep bestaat uit de media- en cultuurwetenschappen, kunstgeschiedenis, techniekgeschiedenis, letterenstudies. De uitgaven van Tijdschrift voor Mediageschiedenis worden tevens opgenomen in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek via de NARCIS portal.


Publication Frequency

The journal is published online in two volumes per year.


Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Each article is copyrighted © by its author(s) and is published under license from the author(s).

When a paper is accepted for publication, authors will be requested to agree with the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License

--------

Dit tijdschrift biedt onmiddellijke open toegang tot de inhoud ervan, op basis van het feit dat het vrij beschikbaar maken van onderzoek voor het publiek een grotere wereldwijde uitwisseling van kennis ondersteunt.

Auteursrecht van ieder artikel berust bij de auteur en wordt met toestemming van de auteur gepubliceerd.

Indien een artikel is geaccepteerd voor publicatie gaat de auteur akkoord met een Creative Commons licentie Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Netherlands License


Archiving Policy

All issues of TMG – Journal for Media History are acquired by the National Library of the Netherlands, using the NARCIS repository.


Sponsors

History

TMG – Journal for Media History was preceded by the paper journal Tijdschrift voor Mediageschiedenis (1998-2012), which in turn succeeded the Jaarboek Mediageschiedenis (1989-1997). The title is owned by the Stichting Mediageschiedenis (Media History Foundation). The journal is published by the Netherlands Institute for Sound and Vision in Hilversum and has editorial autonomy.

---------

TMG – Journal for Media History is voorafgegaan door het papieren Tijdschrift voor Mediageschiedenis (1998-2012), dat weer de opvolger was van het Jaarboek Mediageschiedenis(1989-1997). De titel is eigendom van de Stichting Mediageschiedenis. Het tijdschrift wordt uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum en is redactioneel onafhankelijk.

Quick links