Start Submission Become a Reviewer

Viewing Metrics for:

‘Daer en is geen liefde of barmherticheyt meer in ons’: Percepties over criminaliteit en criminaliteitsberichtgeving in de Zuidelijke Nederlanden gedurende de zeventiende en achttiende eeuw1

Published on 04 Feb 2015.

We record metrics using Google Analytics, PLoS Lagotto and UPs Twitter Scraper.

  • Views: unique visits to the article full text.
  • Downloads: user downloads of PDF and XML.
  • Citations: citing articles in CrossRef.
  • Twitter: tweets, retweets and mentions.
  • Facebook: mentions of this article.
  • Wikipedia: citing articles in Wikipedia.

Return to Article