Een mengelnummer, dit tweede nummer van 2013.

Het gedrukte, het gefilmde, het gesproken en besproken woord komen aan bod via de rol van media in de achttiende en in de twintigste eeuw.

Zit er een lijn of overeenkomst in, behalve dan dat ze historie, media en nieuwe vormen van communicatie bespreken en analyseren? Misschien is het bij nader inzien wel verzet en accommodatie die uit de bijdragen spreken. Verzet tegen een samenleving die niet in alle opzichten bevalt en aanpassing voor zover dat nodig is om in de samenleving te overleven, je te handhaven.

Ga maar na: in de Patriottentijd waarin alle bestuur op de schop gaat zijn de tegenstellingen duidelijk en mankeert er aan de andere partij natuurlijk van alles – en moet de burger, de lezer, enerzijds in het gareel blijven maar dient hij – en zij – zich aan te passen aan zich wijzigende politiek-maatschappelijke omstandigheden. In de bioscoopwereld in de eerste decennia van de vorige eeuw waren het ondermeer de pogingen tot verticale integratie – met bijbehorende commerciële belangen natuurlijk – waartegen andere partijen zich verzetten. En in de politieke wereld van na de Tweede Wereldoorlog was weliswaar nauwelijks verzet, eerder onverschilligheid, tegenover het fenomeen van de ZENDTIJD VOOR POLITIEKE PARTIJEN (DE ZPP), maar desondanks weet het programma zich al decennialang te handhaven in het publieke bestel. Dat tenslotte aan het eind van die eeuw in de Nederlandse verslaggeving over Macedonië (in de Joegoslavische oorlog) verzet – van diverse partijen – een grote rol speelde in allerlei nationalisme- en nationaliteitendiscussies en -artikelen spreekt uit de aard van de materie voor zich.

Zo blijkt in ene uit alle artikelen weer de wederzijdse afhankelijkheid en beïnvloeding van media en politiek en van strijd en concurrentie, in alle vormen en gradaties. Niets nieuws natuurlijk, alleen wordt dat hier vanuit heel verschillende invalshoeken weer eens nauwgezet uit de doeken gedaan.

Dat we intussen, zonder strijd, werken aan verbetering van de website, zal u hopelijk zijn opgevallen.

Susan Aasman

Clara Pafort-Overduin