Start Submission Become a Reviewer

Reading: Filmgeschiedenis tussen cultuur en economie

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

Filmgeschiedenis tussen cultuur en economie

Author:

Judith Thissen

About Judith
Judith Thissen is sinds 2001 als universitair docent verbonden aan het Departement Media- en Cultuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht. Haar onderzoeksinteresse ligt op het snijvlak van media, cultuur en politiek, met bijzondere aandacht voor vraagstukken van sociale ongelijkheid. Ze publiceerde o.a. over vroege Amerikaanse bioscoopcultuur, Jiddisch theater, joods ondernemerschap in de filmindustrie en Nederlandse filmgeschiedschrijving. In het kader van het NWO-programma Transformaties in Kunst en Cultuur werkt ze aan een onderzoek naar commercialiseringsprocessen binnen het culturele veld.
X close

Abstract

Dit themanummer gaat over het filmbedrijf als bedrijf: over ondernemers en ondernemerschap, over concurrentie, marktkansen, verschuivingen in vraag en aanbod, over consumenten en de markt als sociaal proces. Film wordt nadrukkelijk benaderd als een product dat verkocht en gekocht wordt in de context van een kapitalistische economie. Gelet op de geschiedenis van het medium lijkt dit een voor de hand liggende insteek, maar dat is allerminst het geval. In 1974 verbaasde de Groningse hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis Henri Baudet zich over het feit dat ‘praktisch alle filmhistorici wijzen op de economische betekenis van de filmindustrie’, maar dat zij tegelijkertijd aan het economische gezichtspunt slechts marginaal aandacht besteedden

How to Cite: Thissen, Judith. 2015. “Filmgeschiedenis Tussen Cultuur En Economie”. TMG Journal for Media History 13 (2): 4–12. DOI: http://doi.org/10.18146/tmg.141
14
Views
10
Downloads
Published on 04 Feb 2015.

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus