Start Submission Become a Reviewer

Reading: Zeventiende-eeuwse Nederlandse couranten vertaald voor de tsaar

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

Zeventiende-eeuwse Nederlandse couranten vertaald voor de tsaar

Author:

Ingrid Maier

Abstract

Het is welbekend dat Nederlandse couranten, mede door hun brede internationale en relatief vrije berichtgeving, in de zeventiende en achttiende eeuw ruime afzet vonden in heel West-Europa en vanaf ca 1750 ook in de Verenigde Staten. Dat blijkt enerzijds uit klachten en protesten van buitenlandse mogendheden over in hun ogen onwelgevallige of onjuiste berichten die indertijd bij de Nederlandse overheden ingediend werden, anderzijds uit de (overwegend recente) lokalisering van duizenden exemplaren, niet zelden unica, in tientallen bibliotheken en archieven, van Stockholm tot Rome en van Boston tot Danzig. Dat Nederlandse kranten rond 1650 ook in Rusland werden ‘gelezen’ was destijds al bekend in Haagse politieke kringen vanwege de Russische diplomatieke interventies. Maar dergelijke informatie behoorde – zoals nagenoeg al het overheidsbeleid in die tijd – tot de ‘geheyme saecken van staet’ en daar werd geen ruchtbaarheid aan gegeven.

How to Cite: Maier, Ingrid. 2015. “Zeventiende-eeuwse Nederlandse Couranten Vertaald Voor De Tsaar”. TMG Journal for Media History 12 (1): 27–49. DOI: http://doi.org/10.18146/tmg.157
3
Views
Published on 04 Feb 2015.

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus