Start Submission Become a Reviewer

Reading: Veel nieuws – weinig geschiedenis: Een historisch-historiografisch essay over internationaal...

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

Veel nieuws – weinig geschiedenis: Een historisch-historiografisch essay over internationaal televisienieuws

Authors:

Andreas Fickers ,

Bernadette Kester

Abstract

Dit artikel beoogt geschiedschrijving en historiografie te combineren. In de afzonderlijke, nationaal georiënteerde, paragrafen worden de belangrijkste ontwikkelingen van de televisiejournaals (en in mindere mate nieuwsprogramma’s) geschetsten tegelijkertijd komt hierin de belangrijkste literatuur over de geschiedenis vande televisiejournaals aan de orde, beide geanalyseerd vanuit een vergelijkend internationaal perspectief. Voor een vergelijkend perspectief is gekozen omdat de ontwikkeling van ‘het’ televisiejournaal enerzijds een proces is waarin internationaal vergelijkbare beeldformats, journalistieke stijlen en technologieën circuleren en anderzijds gaat het om een proces waarin de afzonderlijke journaals een nationaal karakter hebben gekregen.

How to Cite: Fickers, Andreas, and Bernadette Kester. 2015. “Veel Nieuws – Weinig Geschiedenis: Een Historisch-historiografisch Essay over Internationaal Televisienieuws”. TMG Journal for Media History 8 (2): 111–42. DOI: http://doi.org/10.18146/tmg.190
35
Views
22
Downloads
Published on 03 Feb 2015.

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus