Start Submission Become a Reviewer

Reading: Ombarmhartige schijnwerpers: De opkomst van de Britse mediamonarchie

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

Ombarmhartige schijnwerpers: De opkomst van de Britse mediamonarchie

Author:

Jaap van Osta

Universiteit Utrecht, NL
About Jaap

Jaap van Osta, historicus, studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht, de universiteit van Wenen en de Johns Hopkins University te Bologna. Hij is docent aan de Universiteit Utrecht en leraar op een middelbare school te Utrecht. Zijn belangstelling voor de historische ontwikkeling van de Europese monarchieën na de Franse Revolutie mondde uit in tal van publicaties, waaronder
zijn proefschrift onder de titel De Europese monarchie in de negentiende eeuw. Het Britse en Duitse model (1982).

X close

Abstract

De relatie tussen het Britse koningshuis en de media is de laatste jaren op zijn zachtst gezegd een moeizame. De overdaad aan publicitaire aandacht lijkt de
monarchie geen goed te doen. Maar was het vroeger anders en beter? Ook in het
verleden hebben de Windsors de publiciteit niet altijd en zeker niet principieel
geschuwd. Integendeel, al in een vroeg stadium hebben zij, bewust en op grote
schaal, van de beschikbare media gebruikgemaakt om het Britse koningschap te
populariseren. Daarin waren zij hun collega's op het vasteland verre vooruit. In
die zin kan de Britse monarchie zeker worden beschouwd als de meest moderne
van alle Europese monarchieën. Misschien is het daarom ook wel logisch dat zij
als eerste tegen de grenzen van haar eigen moderniteit aanloopt.

Dit artikel is een bewerkte versie van een hoofdstuk uit het boek Het theater
van de staat. De wortels van de hedendaagse monarchie, dat in november
1998 verschijnt.

---

Merciless limelight. The rise of the British media monarchy.

Over the past few years, the relationship between the British royal family and the media has been difficult, to say the least. Superabundant publicity does not appear to have done the monarchy any good. But was it any different or any better in the past? The Windsors did not always shun publicity, certainly not on principle. On the contrary, right from the beginning they consciously made widespread use of available media to popularise the British monarchy. In that respect they were far ahead of their colleagues on the Continet; the British monarchy can certainly be regarded as the most modern of al European monarchies. Which, perhaps, also makes it logical that they would be the first to encounter the limits of their own modernity.

Van Osta's article is a revised version of a chapter from the book, The Theatre of the nation. The roots of the present-day monarchy, that was published in 1998.

How to Cite: van Osta, Jaap. 1998. “Ombarmhartige Schijnwerpers: De Opkomst Van De Britse Mediamonarchie”. TMG Journal for Media History 1 (2): 10–34. DOI: http://doi.org/10.18146/tmg.278
9
Views
2
Downloads
Published on 01 Dec 1998.

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus