Start Submission Become a Reviewer

Reading: ‘Tot het hart des volks’: Oranje in speelfilm en televisiedrama

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

‘Tot het hart des volks’: Oranje in speelfilm en televisiedrama

Author:

Sonja de Leeuw

Universiteit Utrecht, NL
X close

Abstract

Wie op zoek gaat naar Oranje in Nederlands televisiedrama en de Nederlandse
speelfilm, komt tot een onthutsende constatering: het Oranjehuis is nauwelijks
een inspiratiebron gebleken voor de verbeelding op televisie of filmdoek. Hoe
komt dat? En welk beeld is het dat in dat handjevol koninklijk drama vooral
naar voren komt? Op deze vragen zal in dit artikel geen afdoende antwoord volgen.
Het gebrek aan materiaal rechtvaardigt niet meer dan een los weefsel van
overwegingen en gedachten naar aanleiding van enkele producties en de daarbij
ervaren leemtes.

---

'To the heart of the people'. Orange in feature films and television drama.

Those in search of Orange in Dutch television drama and Dutch feature films will come to a disconcerting conclusion: the house of Orange is hardly a source of inspriration to the imagination for television or screen. Why is that the case? And what is the main image that appears in that smattering of royal drama? In her article, De Leeuw falls short of an adequate answer to these questions. The lack of source material justifies no more than a loose web of thoughts and ideas gleaned from a number of productions and the gaps experienced through them.

How to Cite: de Leeuw, Sonja. 1998. “‘tot Het Hart Des Volks’: Oranje in Speelfilm En Televisiedrama”. TMG Journal for Media History 1 (2): 113–26. DOI: http://doi.org/10.18146/tmg.282
13
Views
6
Downloads
Published on 01 Dec 1998.

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus