Start Submission Become a Reviewer

Reading: Het museum in de huiskamer. Openbaar Kunstbezit en het ideaal van cultuurspreiding

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

Het museum in de huiskamer. Openbaar Kunstbezit en het ideaal van cultuurspreiding

Author:

Eveline Meeuwissen

NL
About Eveline

Eveline Meeuwissen studeerde aan de Universiteit Utrecht af in cultuureducatie en cultuurgeschiedenis vanaf de verlichting, met de doctoraalscriptie Het museum in de huiskamer: Openbaar Kunstbezit en het veranderende ideaal van cultuurspreiding 1957-1977. Ze kreeg daarvoor in september 1999 de Facultaire Scriptieprijs.

X close

Abstract

Onderstaand artikel is een reconstructie van de beginperiode van Openbaar Kunstbezit. De schrijfster besteedt aandacht aan de bedenker van het concept Johan Gustaaf Wertheim — 'praatje bij een plaatje ter verheffing van het volk'—, de reden dat de omroepen aanvankelijk geen zendtijd wilden afstaan, de opzet van de cursus en het onverwacht grote succes van de cursus die tegelijk onder de doelgroep slechts matig scoorde. AL een rode draad loopt door het verhaal de complexe relatie tussen de massamedia televisie en radio en het cultuurspreidingsideaal van Openbaar Kunstbezit.

----

The museum in the living room. Openbaar Kunstbezit [Public Art Property] and the concept ofcultural dissemination

Reconstruction of the early years of Openbaar Kunstbezit. The author pays attention to the man behind the concept Johan Gustaaf Wertheim: "a short talk to accompany a picture for the education of the people", the reason why the broadcasting corporations initially did not want to give up broadcasting time, the set up of the course and the unexpected success which simultaneously scored poorly among its target group. The complex relationship between the mass medium of television and the ideal of cultural dissemination of the Openbaar Kunstbezit organisation.

How to Cite: Meeuwissen, Eveline. 2000. “Het Museum in De Huiskamer. Openbaar Kunstbezit En Het Ideaal Van Cultuurspreiding”. TMG Journal for Media History 3 (1): 161–83. DOI: http://doi.org/10.18146/tmg.466
6
Views
2
Downloads
Published on 01 Jun 2000.

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus