Start Submission Become a Reviewer

Reading: NORAA en de verspreide collecties. Het Nationaal Overleg Regionale Audiovisuele Archieven

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

NORAA en de verspreide collecties. Het Nationaal Overleg Regionale Audiovisuele Archieven

Author:

Jos Wieland

NL
About Jos

Jos Wieland studeerde Geschiedenis en volgde daarna een opleiding tot hoger archiefambtenaar. Hij vervulde diverse functies in het archiefwezen en is nu rijksarchivaris en provinciaal inspecteur der archieven in Flevoland. Verder verschenen van zijn hand diverse publicaties op historisch en archivistisch terrein.

X close

Abstract

Over het ontstaan, nut en doel van het Nationaal Overleg Regionale Audiovisuele Archieven (NORAA), dat voor zichzelf zowel een regionale als een nationale taak ziet weggelegd: als landelijke gesprekspartner en als coördinatiepunt van regionale belangen.

----

NORAA and the scattered collections. The National Consultation on Regional Audio-Visual Archives

A brief article on the inception, purpose and goal of the National Consultation on Regional Audio-Visual Archives (NORAA) that has set itself the regional and national task of national partner and coordination point for regional interests.

How to Cite: Wieland, Jos. 2000. “NORAA En De Verspreide Collecties. Het Nationaal Overleg Regionale Audiovisuele Archieven”. TMG Journal for Media History 3 (2): 93–99. DOI: http://doi.org/10.18146/tmg.482
19
Views
6
Downloads
Published on 01 Dec 2000.

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus