Start Submission Become a Reviewer

Reading: Een nieuw beroep? Over identiteit en opleiding van de av-archivaris

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

Een nieuw beroep? Over identiteit en opleiding van de av-archivaris

Author:

Gonnie Oosterbaan

Nederlands Audiovisueel Archief, NL
About Gonnie
Connie Oosterbaan werkt sinds 1983 bij het Nederlands Audiovisueel Archief, 0p dit moment als lid van het projectteam Informatisering en Digitalisering. Ze is van oorsprong biologe en volgde nadien opleidingen op het gebied van documentatie- en informatiekunde. Ze was mede-auteur en -redacteur van het boek Audiovisuele collecties. Handleiding voor het beheer van bewegend beeld en geluid
(1993).
X close

Abstract

Audiovisuele archivering is het veiligstellen van het audiovisuele erfgoed. Over het belang en de noodzaak daarvan is iedereen het inmiddels wel eens. Maar wie moeten dat doen? Ofwel: wat is en doet een av-archivaris? En waarin onderscheidt hij zich van andere beheerders van cultureel erfgoed, zoals archivarissen, museologen en bibliothecarissen? Op die vragen gaat Gonnie Oosterbaan, werkzaam bij het Nederlands Audiovisueel Archief, in. Bovendien besteedt ze aandacht aan welke rol beroepsorganisaties, universiteiten en archieven kunnen vervullen in de profilering en professionalisering van het beroep van av-archivaris.

----

A new profession? On the identity and training of the AV archivist

Audio-visual archiving secures audio-visual heritage, the importance and necessity of which is recognised by all. But who should do it? Who are AV archivists - what do they do? And how does their work differ to that of other cultural heritage managers like archivists, museum conservators, and librarians? Queries answered by Gonnie Oosterbaan of the Netherlands Audio-Visual Archive. She also deals with the role that could be played by professional organisations, universities and archives in the raising the profile and professionalism of the occupation of AV archivist.

How to Cite: Oosterbaan, Gonnie. 2000. “Een Nieuw Beroep? over Identiteit En Opleiding Van De Av-archivaris”. TMG Journal for Media History 3 (2): 100–112. DOI: http://doi.org/10.18146/tmg.483
14
Views
8
Downloads
Published on 01 Dec 2000.

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus