Start Submission Become a Reviewer

Reading: Een centraal digitaal domein. Het audiovisuele archief in de 21ste eeuw

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

Een centraal digitaal domein. Het audiovisuele archief in de 21ste eeuw

Author:

Arjo van Loo

NL
About Arjo

Arjo van Loo is projectleider informatisering en digitalisering bij het Nederlands Audiovisueel Archief. Hij studeerde in 1985 af aan het Instituut voor Theaterwetenschap in Utrecht (ITU) met de scriptie Filmmuziek. Over de cinematische eigenschappen van muziek. Hij werkte sindsdien onder meer als toegevoegd docent filmkunde bij het ITU.

X close

Abstract

De digitalisering van het productieproces van radio, televisie en film, en de ontwikkeling van interactieve media vereisen een nieuwe visie op het archiveren van audiovisuele documenten en op de rol van het audiovisuele archief. De dienstverlening zal sterk worden verlegd naar on line distributie van digitale media naar verschillende gebruikersgroepen: naar de consument op lagere kwaliteit via internet, naar professionele gebruikers op hoge kwaliteit via de datanetwerken van de mediabedrijven. In dit artikel wordt de veranderende rol van het archief belicht aan de hand van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden binnen het omroepproductieproces en de opkomst van nieuwe media, waarna wordt ingegaan op de overgang van av-archivering naar zogeheten media-assetmanagement, de problematiek van de legacy archives en de kennisontwikkeling die plaatsvindt rond de nieuwe rol van het av-archief.

----

A central digital domain. The audio-visual archive in the 2ist century

Digitalising the production process of radio, television and film and the development of interactive media demand a new approach to archiving audio-visual documents and to the role of the audio-visual archive. Services will focus on the on-line distribution of digital media to various user groups - low quality for consumers via the Internet, and high quality for professionals via the data networks of the media companies. In his article, Arjo van Loo, project leader of Computerisation and Digitalisation at the Netherlands Audio-Visual Archive highlights the changing role of the archive based on developments that occurred within the broadcasting production process and the advance of new media, foliowed by details of the transition from AV archiving to media-asset management, the problems of legacy archives and the development of knowledge pivoting on the new role of the AV archive.

How to Cite: van Loo, Arjo. 2000. “Een Centraal Digitaal Domein. Het Audiovisuele Archief in De 21ste Eeuw”. TMG Journal for Media History 3 (2): 150–66. DOI: http://doi.org/10.18146/tmg.486
15
Views
14
Downloads
Published on 01 Dec 2000.

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus