Start Submission Become a Reviewer

Reading: Techniek als cultuurverschijnsel. De transistorradio, Philips en Hilversum in de periode 195...

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

Techniek als cultuurverschijnsel. De transistorradio, Philips en Hilversum in de periode 1950-1970

Author:

Onno de Wit

Erasmus Universiteit Rotterdam, NL
About Onno

Onno de Wit is als postdoc-onderzoeker en docent verbonden aan de vakgroep Management van Technologie & Innovatie van de faculteit Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is redacteur van het onderdeel Communicatie binnen het nationale onderzoeksprogramma 'Techniek in Nederland in de Twintigste Eeuw' en bereidt een Engelstalig boek voor over de opkomst van de consumptiesamenleving in Nederland in de twintigste eeuw. Zijn onderzoek concentreert zich op de ontwikkeling van radio, tv, telefonie en ICT in Nederland. Recente en aanstaande publicaties van zijn hand zijn onder andere te vinden in Business History, Technikgeschichte, Group & Organization Management: An International Journal en Technology & Culture.

X close

Abstract

De introductie en verspreiding van de transistorradio in de Nederlandse samenleving in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw is een waar succesverhaal. Op drie niveaus wordt gekeken hoe dit in zijn werk ging. De technische innovatie, het omroepbestel en de meer algemene maatschappelijke ontwikkelingen worden daarvoor onder de loep genomen. De onderlinge verwevenheid en wederzijdse beïnvloeding van de niveaus blijkt groot te zijn. Alledrie veranderden zij ingrijpend en in elkaar grijpend— wat een verklaring vormt voor de triomf van de transistorradio.

----

Technics as a cultural phenomenon. The transistorradio, Philips and Hilversum in the period 1950-1970

At three levels Onno de Wit analyses the successful introduction and diffusion of the transistorradio in the Netherlands during the period 1950-1970. He scrutinizes the technical innovation, the broadcasting organization and the general social developments. Thanks to the application of the transistor, Philips was able to tap a new market, and a new radio culture came into being. This development fit the radio programming, that in its turn closely related with the increasing social importance of pop music, especially in the youth culture. The equal disposal and purpose of these developments caused a co-evolution: ultimately a new technical and social configuration came out.

How to Cite: de Wit, Onno. 2001. “Techniek Als Cultuurverschijnsel. De Transistorradio, Philips En Hilversum in De Periode 1950-1970”. TMG Journal for Media History 4 (1): 87–107. DOI: http://doi.org/10.18146/tmg.498
7
Views
4
Downloads
Published on 01 May 2001.

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus