Start Submission Become a Reviewer

Reading: Cinema Context en onderzoek naar sociale netwerken binnen de filmgeschiedschrijving: een aan...

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

Cinema Context en onderzoek naar sociale netwerken binnen de filmgeschiedschrijving: een aanzet tot discussie

Authors:

Fransje de Jong ,

About Fransje

Fransje de Jong studeerde Theater-, Film- & Televisiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht en werkt momenteel aan een promotieonderzoek over joodse identiteit en ondernemerschap in het Nederlands filmbedrijf tijdens het Interbellum, in het kader van het door nwo gefinancierde onderzoeksproject ‘Cinema, modern life and cultural identity in the
Netherlands, 1895-1940’. Ze is verbonden aan het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur (OGC) te Utrecht.

X close

Thunnis van Oort,

About Thunnis

Thunnis van Oort studeerde geschiedenis in Groningen en deed de afgelopen jaren onderzoek naar de maatschappelijke integratie van het bioscoopwezen in Limburg. Zijn proefschrift behandelt de vraag hoe de opkomst van deze nieuwe amusementvorm interfereerde met de verandering van culturele identiteiten op lokaal, regionaal en nationaal niveau en besteedt daarbij in het bijzonder aandacht aan de wijzen waarop de katholieken dit proces probeerden te beïnvloeden. Hij is als promovendus verbonden aan het door NWO gefinancierde onderzoeksproject ‘Cinema, modern life and cultural identity in the Netherlands, 1895-1940’.

X close

Clara Pafort-Overduin,

About Clara

Clara Pafort-Overduin is universitair docent bij het Instituut voor Media en Representatie van de Universiteit Utrecht. In het kader van het door NWO gefinancierde onderzoeksproject ‘Cinema, modern life and cultural identity in the Netherlands, 1895-1940’, schrijft ze haar proefschrift over de eerste Nederlandse geluidsfilms uit de jaren dertig en de wijze waarop deze een idee van nationale identiteit uitdrukten en opriepen.

X close

André van der Velden

About André

André van der Velden is docent bij het Instituut voor Media en
Representatie van de Universteit Utrecht. Daarnaast werkt hij als postdoc aan een studie over de wisselwerking tussen populair amusement en veranderingen in de notie van burgerschap in Rotterdam tijdens de eerste decennia van de twintigste eeuw, in het kader van het door NWO gefinancierde onderzoeksproject ‘Cinema, modern life and cultural identity in the Netherlands, 1895-1940’.

X close

Abstract

This article discusses the status and position of the Cinema Context database in outlining a future research agenda for the comparative study of cinema cultures. The authors argue that the specificity of for instance Dutch national cinema culture cannot be explained solely by using the data and analytic tools offered by Cinema Context. Contextual factors and phenomena that are not accounted for in the sphere of the database have contributed significantly to the shaping of the characteristics of (Dutch) cinema culture. In order to support this claim the article discusses three examples of such factors and phenomena: local club life in the province of Limburg; press discourse on the dominant position of Jews in the Dutch film business; and differences in the representation of the social world of women in early Dutch talking pictures. The Cinema Context database and research into such wider contexts surrounding the database are complementary perspectives for investigating the history of cinema cultures.

How to Cite: de Jong, Fransje, Thunnis van Oort, Clara Pafort-Overduin, and André van der Velden. 2006. “Cinema Context En Onderzoek Naar Sociale Netwerken Binnen De Filmgeschiedschrijving: Een Aanzet Tot Discussie”. TMG Journal for Media History 9 (2): 28–45. DOI: http://doi.org/10.18146/tmg.549
15
Views
8
Downloads
Published on 01 Dec 2006.

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus