Start Submission Become a Reviewer

Reading: Drie mogelijke verklaringen voor de stagnerende ontwikkeling van het Nederlandse bioscoopbed...

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

Drie mogelijke verklaringen voor de stagnerende ontwikkeling van het Nederlandse bioscoopbedrijf in de jaren dertig

Authors:

Clara Pafort-Overduin ,

About Clara
Clara Pafort-Overduin is docent bij de opleiding Theater-, film- en televisiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Zij schrijft haar proefschrift over de Jordaanfilms in de jaren dertig en de wijze waarop die een idee van nationale identiteit opriepen en uitdrukten, in het kader van het door NWO gefinancierde project Cinema, modernity and cultural identity in the Netherlands, 1895-1940. Daarnaast werkte ze samen met Douglas Gomery aan een herziene editie van Movie History: A Survey dat in april 2011 zal verschijnen bij Routledge.
X close

John Sedgwick,

About John
John Sedgwick is professor Film Economics en tevens hoofd van het Centre for International Business and Sustainability van de London Metropolitan University. Hij is de auteur van onder andere Popular Filmgoing in 1930s Britain. A choice of pleasures, Exeter, Exeter University Press (2000) en co-editor met Mike Pokorny van An Economic History of Film, London, Routledge (2005). Zijn publicaties over de economische geschiedenis van film verschenen onder andere in Economic History Review, Journal of Economic History, Explorations in Economic History, en Journal of Cultural Economics. Momenteel werkt hij aan twee projecten over filmconsumptie en -distributie in Sidney en Philadelphia.
X close

Jaap Boter

About Jaap
Jaap Boter studeerde muziekwetenschap en promoveerde in de economie op het analyseren van grote transactiedatasets van culturele instellingen (box office-data, uitleengegevens bibliotheken, gebruik Museumjaarkaart, etc.). Sinds 2001 is hij verbonden aan de Faculteit Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam en is hij zich met name gaan specialiseren in het gebruik van digitale kaarten en GIS (Geografisch informatie systeem) software voor het analyseren van ruimtelijke patronen in dergelijke culturele datasets. Tevens is hij sinds 2009 bijzonder hoogleraar Boekhandel aan de Universiteit van Amsterdam.
X close

Abstract

Three possible explanations for the retarded state of the Dutch cinema market in the 1930s

This paper is a contribution to the debate concerning the factors affecting film-going in the Netherlands in the 1930s. We start with an analysis of the nature of the Dutch cinema market by comparing it to the Anglo-Saxon model of film distribution and showing. We then examine the evidence concerning the part played by high prices, religion and social class. In doing this we model the impact of prices on film-going in the Dutch and British markets and produce evidence to suggest that as much as 80 per cent of the difference in cinema attendance between the two countries can be explained by that fact that much higher prices were being charged in the Netherlands. We also show that the presence of Protestants correlated negatively with cinema provisions (low number of cinema seats per capita) whereas the presence of wealthy tax-payers correlated positively with the number of cinema seats.

How to Cite: Pafort-Overduin, Clara, John Sedgwick, and Jaap Boter. 2010. “Drie Mogelijke Verklaringen Voor De Stagnerende Ontwikkeling Van Het Nederlandse Bioscoopbedrijf in De Jaren Dertig”. TMG Journal for Media History 13 (2): 37–59. DOI: http://doi.org/10.18146/tmg.577
9
Views
16
Downloads
Published on 01 Dec 2010.

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus